ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Καθώς μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ὁλοκληρώνεται ἡ λειτουργική περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς και μέ σκοπό την ὅσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία μας για τον ἑορτασμό τοῦ Πάσχα, μια ἐσωτερική Ἱεραποστολή ἔλαβε χώρα στην ἀκριτική μας Ἰκαρία, στα πλαίσια τοῦ ὅλου ποιμαντικοῦ, πνευματικοῦ ἐπιτελουμένου ἔργου.

Οἱ ἐντεταλμένοι Ἱερεῖς-Ἐξομολόγοι τῆς ἀκριτικῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου και Ἰκαρίας, σέ συνέχεια τῶν προγραμματισμένων ἐξομολογήσεων, στήν Σάμο και τούς Φούρνους, διῆλθον κατόπιν προγράμματος τίς πόλεις και τά χωριά τῆς Ἰκαρίας, ἐπί τριημέρῳ ἀπό τῆς Κυριακῆς Ε΄Νηστειῶν 21ης Ἀπριλίου ἕως και τῆς Τρίτης 23ης Ἀπριλίου 2024, ἱκανοποιοῦντες την ἐκφρασθεῖσαν ἐνδόμυχον ἐπιθυμίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὥστε ἐδόθη ἡ δυνατότητα, σ’ ὅσους το ἐπιθυμοῦσαν, νά λάβουν τήν Χάρη τοῦ Κυρίου μας,  μέσα ἀπό το ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας

Ὀφείλουμε πάντοτε να ἔχωμε κατά νοῦ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας, ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Ἑβδομάδος, κατά την ὁποίαν ἐνθυμούμαστε τά σωτηριώδη γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας, μᾶς καλεῖ πλήν τῆς νηστείας και τῆς προσευχῆς, σέ ἐντονώτερη ἐντονώτερη λειτουργική ζωή καί μετάνοια, ὥστε, ὅπως μᾶς καλεῖ με τον γνωστό ὕμνο, να ἐννοήσωμε το θεῖον Πάθος συσταυρούμενοι με τον Χριστό και να συνανιστάμενοι μαζί Του.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως