«Καταγγελίες των κατοίκων της Σάμου, οι οποίοι επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, για καθυστερήσεις στις καταβολές των επιδομάτων ενοικίου και συστέγασης»

 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

 

Την 30η Οκτωβρίου του 2020, το νησί της Σάμου επλήγη από ισχυρό φονικό σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε και τσουνάμι έως και 3,35 μέτρα, το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο τα τελευταία 65 χρόνια, αφήνοντας στο πέρασμά του ανεξίτηλες εικόνες καταστροφής. Ο καταστροφικός αυτός σεισμός προκάλεσε φόβο και ανασφάλεια στους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι διαμαρτύρονται πως 17 ολόκληρους μήνες μετά τον εν λόγω σεισμό οι δικαιούχοι σεισμόπληκτοι έχουν λάβει μόνο το πρώτο τρίμηνο του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2020, του Ιανουάριου του 2021, καθώς και του δευτέρου τριμήνου του 2021. Οι σεισμόπληκτοι της Σάμου καταγγέλλουν πως, αν και έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα από την Πολιτεία δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο τρίμηνο του 2021, δεν έχουν λάβει μέχρι και σήμερα καμία πληρωμή. Οι ως άνω σεισμόπληκτοι. επικαλούμενοι Υπ. Απόφαση με Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ- Κ.Ε./26794/Α36/09.12.2020 (Β500) Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου», τονίζουν την απαράδεκτη και ανακόλουθη στάση της Πολιτείας, σχετικά με τις καθυστερήσεις στην πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους του επιδόματος που δικαιούνται.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

  1. Αληθεύουν οι ισχυρισμοί/καταγγελίες των ως άνω κατοίκων;

 

  1. Αν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης των αποζημιώσεων;

 

  1. Πότε προβλέπεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των σεισμόπληκτων κατοίκων της Σάμου τα εν λόγω ποσά του επιδόματος ενοικίου/συστέγασης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

«Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 4817/18-4-2022 Ερώτηση της Βουλής»

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 42543/20-04-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Υπηρεσίας Συντονισμού- Γραφείο κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

 

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ. Αποστόλου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα με θέμα «Καταγγελίες των κατοίκων της Σάμου, οι οποίοι επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020, για καθυστερήσεις στις καταβολές των επιδομάτων ενοικίου και συστέγασης», η οποία μας διαβιβάστηκε από την υπηρεσία σας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας ενημερώνουμε ότι:

 

Έργα συναφή με την ειδικότερη περιγραφή στην εν λόγω ερώτηση περιλαμβάνονται στη Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕ)069 «Αποκατάσταση σεισμοπαθών» και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας μας δεν διαπιστώνονται καθυστερήσεις στη χρηματοδότησή τους κατά την εκτέλεση του ΠΔΕ.

 

Κατά το οικονομικό έτος 2021 οι χρηματοδοτήσεις της ΣΑΕ 069 ανέρχονται σε 25,16 εκ. ευρώ με πληρωμές 24,93 εκ. ευρώ, ποσοστό απορρόφησης 99%. Κατά το τρέχον οικονομικό έτος 2022 οι χρηματοδοτήσεις ανέρχονται ήδη σε 10,49 εκ. ευρώ από τα οποία έχουν ήδη πληρωθεί τα 7,25 εκ. ευρώ, ποσοστό απορρόφηση 69,1%. Η υπηρεσία μας συνεχίζει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων, με τελευταία χρηματοδότηση της ΣΑΕ 069 ύψους 3 εκ € να έχει πραγματοποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 4493/29-04-2022 Απόφαση Χρηματοδότησης 195 (Ω2ΝΑ46ΜΤΛΡ-Ε3Ο).

 

Επισημαίνεται ότι, ο επιμερισμός των ανωτέρω ποσών στις Περιφερειακές Ενότητες- δικαιούχους είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης οι οδηγίες προς τους Φορείς Χρηματοδότησης / υλοποίησης έργων με τις    ειδικότερες διαδικασίες για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περιγράφονται αναλυτικά στην «Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του

 

ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2023 –2025» (ΑΔΑ: 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8), και εξειδικεύονται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης.

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου

  

Κ.Α.Α. ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

 

Δημήτρης Σκάλκος

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων -Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
  3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων
  4. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων