ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 10/6/2024

Του: Βιλιάρδου Βασίλειου, Βουλευτή Β1′ Βορείου Τομέα Αθηνών
ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Εσωτερικών

Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ:           «Ανάγκη για ένταξη στο σχέδιο πόλης οικοπέδων με πολεοδομικό χαρακτηρισμό

‘’εκτός σχεδίου’’ όταν αυτά βρίσκονται εντός ή πλησίον περιμέτρου άτυπων συνοικισμών, που έχουν σχηματιστεί από νομιμοποιημένα οικοδομήματα εντός των ορίων μέχρι πρότινος ‘’εκτός σχεδίου’’ οικοπέδων»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Δεχθήκαμε διαμαρτυρίες από πολλούς μικροϊδιοκτήτες μικρών αγροτεμαχίων, έκτασης 250-400 τ.μ., εκτός σχεδίου, τα οποία, αγοράστηκαν, πριν από 20-30 χρόνια, σε περιοχές όπως το Δήλεσι, αλλά και άλλου στη χώρα μας, ευρισκόμενα κοντά σε παρακείμενο οικιστικό ιστό. Τα οικόπεδα αυτά οι εν λόγω ιδιοκτήτες δεν μπορούν τρεχόντως να τα αξιοποιήσουν με δόμηση εντός των ορίων τους, παρά το ότι παρόμοιου χαρακτηρισμού οικόπεδα ως «εκτός σχεδίου», πέριξ αυτών, έχουν οικοδομηθεί, αρχικά παράνομα, και μετά, με νομιμοποίηση-τακτοποίηση των οικοδομηθέντων, διαμορφώνοντας μικρούς συνοικισμούς, σε απόσταση αναπνοής ή συχνά, με εφαπτόμενες περιμέτρους προς τα ανωτέρω, όμοιας κατηγορίας μη οικοδομημένα οικόπεδα. Τα λίγα εναπομείναντα ανοικοδόμητα «εκτός σχεδίου» οικόπεδα, σήμερα, μέσα σε αυτές τις γειτονιές της αυθαίρετης, αρχικά και κατόπιν, «»νομιμοποιημένης» δόμησης εντός Δήμων, παραπονούνται πολλοί ιδιοκτήτες τους ότι είναι αόρατα για την Πολιτεία και καθίστανται μια περιουσιακή απώλεια για τους τελευταίους. Ως εκ τούτου, μας προκαλείται η εύλογη απορία για την πρόθεσή σας να ενταχθούν με συνοπτικές διαδικασίες στο σχέδιο πόλης οικόπεδα σαν τα ανωτέρω, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά ή καταμεσίς άτυπων συνοικισμών από εκ των υστέρων «νομιμοποιημένα» οικοδομήματα. Η παράταση αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης προκαλεί αίσθημα κακοδιοίκησης απέναντι στους ιδιοκτήτες ’εκτός σχεδίου’’ οικοπέδων που δεν νομιμοποίησαν παράνομο οικοδόμημα εντός αυτών, αφού δεν εφαρμόζονται επί ίσοις όροις προϋποθέσεις αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας απέναντι στους πολίτες, που έχοντας «εκτός σχεδίου» οικόπεδο, δεν προέβησαν σε νομιμοποίηση παράνομου κτίσματος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για ένταξη στο σχέδιο πόλης οικοπέδων με πολεοδομικό χαρακτηρισμό ‘’εκτός σχεδίου’’, όταν αυτά βρίσκονται εντός ή πλησίον περιμέτρου άτυπων συνοικισμών, που έχουν σχηματιστεί από νομιμοποιημένα οικοδομήματα εντός, μέχρι πρότινος, ‘’εκτός σχεδίου’’ οικοπέδων, προς αποκατάσταση συνθηκών ίσης μεταχείρισης από μέρους της Πολιτείας προς εκείνους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τα οποία έφεραν και φέρουν πολεοδομικό χαρακτηρισμό ‘’εκτός σχεδίου’’, χωρίς να έχει νομιμοποιηθεί, εκ των υστέρων, παράνομα οικοδομημένο κτίσμα εντός αυτών;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ