Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Χάνει αποζημιώσεις η σεισμόπληκτη Σάμος

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει αναλάβει την αρμοδιότητα καταβολής των
επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ είναι αρμόδιο για την καταβολή των παρακάτω
αποζημιώσεων:
• Οικονομική ενίσχυση, ποσού 600 Ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η
κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του.
• Εκτός των 600 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι
οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600
Ευρώ.
• Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες
για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
• Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6000 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την
επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της
κύριας πληγείσας οικίας.
• Οικονομική ενίσχυση 4500 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%
και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.
Στην σεισμόπληκτη Σάμο το ποσό που δόθηκε για τις αποζημιώσεις αν και ήταν
αρκετό, αρκετά 1.000.000 εκ. € για τα κοινωνικά επιδόματα προέκυψε το εξής
παράδοξο. Από το ποσό αυτό του 1.000.000εκ. € δόθηκαν συνολικά 216.714€ και τα
υπόλοιπα χρήματα λόγω του ότι ήταν ονοματισμένα για αυτό το σκοπό θα πρέπει ο
Δήμος να τα επιστρέψει.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ποσού
μέχρι 6.000 κατά νοικοκυριό για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες ) ή
την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικία.
Όπως προκύπτει όμως δόθηκαν χρήματα μόνο για τις οικοσκευές και όχι για απλές
επισκευαστικές εργασίες με αποτέλεσμα 800.000 περίπου ευρώ να μην
απορροφηθούν και να τα ζητάει πίσω το Υπουργείο.
Φαίνεται ακόμα ότι η οριζόμενη εκ του νόμου επιτροπή λειτούργησε αυστηρά μέσα
στο πλαίσιο του νόμου με αποτέλεσμα να δοθούν ακόμα λιγότερα χρήματα στους
σεισμόπληκτους.
Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ;
-Ποια κριτήρια ελήφθησαν υπόψη για την καταγραφή και την καταστροφή
οικοσκευών;
Πόσοι σεισμόπληκτοι έλαβαν ως 6.000 ευρώ και πόσοι ως 2.400 ευρώ;
-Θα επιστραφούν τα υπόλοιπα 800.000 ευρώ η θα γίνει νέα καταμέτρηση και θα
υπολογιστούν και μικρές επισκευαστικές εργασίες που αρχικά δεν υπολογίστηκαν;
-Ενημερώθηκαν οι σεισμόπληκτοι της Σάμου για την δυνατότητα ένστασης επί της
καταγραφής κριτηρίων για τον υπολογισμό της ενίσχυσης η όχι;
-Θα κατατεθεί έντυπο και πίνακες της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Ανατολικής
Σάμου;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδη