ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εξωτερικών, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Εφαρμογή προγράμματος τουριστικής βίζας σε πολίτες τρίτων χωρών
Το πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης τουριστικής βίζας βραχείας διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο εφαρμοζόταν μέχρι και το 2019 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, είχε επιφέρει σημαντική τόνωση της τουριστικής κίνησης, από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου, στηρίζοντας τις τοπικές οικονομίες, και βοηθώντας στην ανάπτυξη εναλλακτικών – ποιοτικών μορφών τουριστικού προϊόντος.
Το «πιλοτικό πρόγραμμα» είναι απαραίτητο όσο ποτέ να τεθεί σε ισχύ για το έτος 2022 για να καλύψει τα κενά που θα δημιουργηθούν.
Δεδομένου ότι, αυτό το ιδιαιτέρως ζωτικό για τον τουρισμό μας, μέτρο θα πρέπει να ισχύσει και κατά την φετινή τουριστική περίοδο, αλλά και να αποκτήσει και μόνιμο χαρακτήρα.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
Θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα χορήγησης τουριστικής βίζας βραχείας διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο εφαρμοζόταν μέχρι και το 2019 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης