Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών

Θέμα: Τεράστιες οι καθυστερήσεις της καταβολής για την δαπάνη εργασιών επισκευής
για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από φυσικές καταστροφές

Σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αριθμό 3720/1-2-2021 το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών με το με αριθμό πρωτ.Γ.Δ..Ε.Φ.Κ 342/ΓΔΗ2 5-3-2021 με ενημέρωσε ‘ότι η
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε συντάσσει εδώ και ένα χρόνο σχέδιο Υπουργικής απόφασης νέου ενιαίου
τιμολογίου για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση
των ζημιών σε κτίρια από φυσικές καταστροφές το οποίο θα ισχύσει και για την
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο’.

Επειδή ήδη έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα δεν έχει κατατεθεί σχέδιο Υπουργικής
απόφασης νέου ενιαίου τιμολογίου.
Επειδή η γενικότερη αναθεώρηση του τιμολογίου φαίνεται ότι είναι διαδικασία που θα
κρατήσει για μεγάλο διάστημα και υπάρχει εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση ΚΥΑ.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί
1. Γιατί δεν προβαίνετε στην απλή διαδικασία καθορισμού με ΚΥΑ οριζόντιου ποσοστού
ενιαίας προσαύξησης (π.χ. +50%) επί του τιμολογίου του 2011 για τον υπολογισμό της
δικαιούμενης ενίσχυσης;
2.Πότε θα κατατεθεί το σχέδιο Υπουργικής απόφασης νέου ενιαίου τιμολογίου για τους
σεισμόπληκτους της 30ης Οκτωβρίου στη Σάμο;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης