ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Μέτρα για την προστασία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος.

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμου ήρθε ως θέμα στις 8 Απριλίου 2020 αίτημα των Λιμενικών Αρχών της Σάμου για δωρεά mini VHF, καθώς και ειδικού εξοπλισμού (αορτήρες και γάντια).

Δεν είναι πρώτη φορά που το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος αναγκάζεται να αναζητά τρόπους για την εξεύρεση εξοπλισμού και υλικών. Πρόσφατα υπήρξε άλλο αίτημα προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για προμήθεια μπουφάν.

Η κυβέρνηση επαίρεται για την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα του Λιμενικού Σώματος. Ωστόσο το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, αναγκάζεται, να αναζητά εξοπλισμό και υλικά, μέσω της Περιφέρειας, του Δήμου, ή άλλων χορηγών. Το γεγονός αυτό θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο, καθώς η αγορά μέσων και υλικών πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, για την ασφάλεια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός,

Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να εξασφαλιστεί η αποκλειστικά κρατική, έγκαιρη και επαρκής προμήθεια υλικών και μέσων για την ασφάλεια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος;

Σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, τι μέτρα έχουν παρθεί για την προστασία του προσωπικού στα πλοία, στα Λιμεναρχεία και στους Λιμενικούς Σταθμούς, καθώς και για τη χορήγηση επαρκών υλικών και μέσων προστασίας στους λιμενικούς;

Τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την απολύμανση από εξειδικευμένα συνεργεία των πλοίων και εγκαταστάσεων του Λιμενικού Σώματος;

Οι Βουλευτές

Κομνηνάκα Μαρία

Παπαναστάσης Νίκος