Το χωροταξικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σάμος, και παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες. Διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα της επίλυσης του απευθύναμε σχετική ερώτηση στους Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη και Υφυπουργό κ. Δ. Οικονόμου.

Το ερώτημα που τέθηκε αφορά στην άμεση αναθεώρηση και τον εκ νέου σχεδιασμό του χωροταξικού, αφού πρώτα παρουσιάστηκε το ισχύον σχέδιο πόλεως και τονίστηκε ότι το 70% του νησιού είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχει οποιαδήποτε άλλη ανάπτυξη πέραν της γεωργικής.

Στην απάντηση του Υπουργείου επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο προβλέπεται η αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος ξεκινά με την έγκριση Τοπικού ή Ειδικού Σχεδίου.

Επισημαίνεται, ακόμη,  ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υλοποιήσει πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού με βασικό εργαλείο τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.