Ερώτηση

Της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ στο Β.Αιγαίο

 

Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής

Από διαμαρτυρίες πολιτών ήρθε στην αντίληψη μας ότι το βασικό εργαλείο ανακούφισης των συμπατριωτών μας που βρίσκονται σε ανέχεια, το Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) που λειτουργεί με χρηματοδότηση της ΕΕ, δεν αξιοποιείται  στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Σάμου, Ικαρίας και Λήμνου όπου επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου(ΠΒΑ) όπως φαίνεται και στον απολογισμό της υπηρεσίας που υποβλήθηκε για το 2021 (σ.213), ενώ προβλήματα φαίνεται να έχει και το πρόγραμμα της Λέσβου όπου επικεφαλής εταίρος ήταν ο Δήμος Λέσβου.

Παράλληλα με προβλήματα λειτουργούν τα Κοινωνικό Παντοπωλεία που έχει συστήσει η ΠΒΑ, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστική ενημέρωση από το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης για το πόσο έχει προχωρήσει η χαρτογράφηση των ατόμων που βρίσκονται σε ακραία φτώχεια και τελικά αν οι πολιτικές που ασκούνται από τους φορείς που εμπλέκονται στη στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη την στήριξη της πολιτείαςείναιαποτελεσματικές.

Από δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα προκύπτει ότι πολλές τυπικές και άτυπες ομάδες προσπαθούν να ανακουφίσουν συμπολίτες μας με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούν μέσω συγκέντρωσης είτε χρημάτων είτε ειδών πρώτης ανάγκης και δεν φαίνεται να υπάρχει ένας οργανωμένος τρόπος που αυτό γίνεται. Αυτό αφορά και κατηγορίες πολυτέκνων , άτομα με αναπηρίες, άτομα με χρόνια νοσήματα κ.λ.π. όπου οι φορείς που τους εκπροσωπούν  μάχονται καθημερινά να βρουν τα αναγκαία εφόδια μέσα σε ένα σύστημα που δεν χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.

Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ θεωρεί ότι τα προγράμματα στήριξης των αποκλεισμένων συνανθρώπων μας είναι κρίσιμης σημασίας στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που βιώνουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια και θα πρέπει η ΠΒΑ να αντλήσει τα συμπεράσματα της από την αποτελεσματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο και να σχεδιάσει με το καλύτερο τρόπο την νέα προγραμματική περίοδο.

 

Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ζητάμε να υπάρξουν:

– με πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης  σε συνεργασία με τους φορείς που παρέχουν βοήθεια στο πεδίο παρουσίαση της υφιστάμενης καταγραφής  του πληθυσμού που βρίσκεται σε πρόβλημα

– με πρωτοβουλία της αρμόδιας διεύθυνσης της ΠΒΑ σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος ΤΕΒΑ αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης και του σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου.

Μυτιλήνη 30/62022

Για την ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Γ.Αργυρούδη, Μ.Κάρλας, Μ.Νικολάρα, Γ.Σπιλάνης