Ερώτηση  σχετικά  με την  κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

 

 

   Κύριε δήμαρχε, όπως πληροφορηθήκαμε από την δημοσίευση της Υ.Α 29997- 11/5/2022 του ΥΠ.ΕΣ (σχετικό 1) , σχετικά με την  Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Επιχορηγούνται 115 δήμοι της χώρας με 7 εκατομμύρια ευρώ, για να καλύψουν μέρος έστω τις συνολικής δαπάνης που χρειάζονται  για τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης . Σε αυτή την Υ.Α για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (σχετικό 2), από την έναρξη ισχύος των διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020,   δεν συμπεριλαμβάνεται ο δήμος Ικαρίας.

Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι δήμος ανεξάρτητα αν θα χαρακτηριστεί η όχι κάποια παραλία πολυσύχναστη, έχει ανάγκες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός τι ο δήμος καταβάλει σχετικές δαπάνες , δημιουργεί  τα εξής ερωτήματα:

  • Γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν συμπεριλαμβάνεται ο δήμος Ικαρίας, στους επιχορηγούμενους δήμους ?
  • Τι ενέργειες έκανε η διοίκηση του δήμου για να συμπεριληφθεί ο δήμος μας στην επιχορήγηση του 2022, αφού δεν συμμετείχε ούτε σε αυτή του 2021?
  • Από πού θα καλύψει τις σχετικές δαπάνες για τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για την καλοκαιρινή περίοδο του 2022 ?

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Καρούτσος  Φανούριος