ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: Υποστελέχωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου

Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς άλλη διαδικασία. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης ή Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι ταυτόσημα με εκείνα των Συνοριακών Φυλάκων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό. Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό.

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: Με τίνος εντολή οι συνοριοφύλακες της Σάμου δεν ασχολούνται με τα καθήκοντα τους αλλά χρησιμοποιούνται ως εν δυνάμει αστυνομικοί, π.χ. uυπηρετούν στο εγκληματικό ΓΕΕ γραμματεία τροχαίας και ως ομάδες ΟΠΚΕ με την ειδική ονομασία ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ;

Γιατί χρησιμοποιούνται ως διμοιρίες όπως σε ΜΑΤ-ΥΑΤ με αποτέλεσμα οι ανωτέρω συνοριοφύλακες να μη υπηρετούν για τον λόγο που προσλήφθηκαν;

Γιατί δεν φορούν τις ειδικές στολές τις προβλεπόμενες εκ του νόμου Κοινή Υπουργική Απόφαση 7012/26/1-ξδ – ΦΕΚ 3684/Β/10-8-2021 αλλά φορούν την μπλε στολή εκστρατείας των αστυνομικών Υπαλλήλων, και παραπλανάτε ο κόσμος πως υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στο νησί που ασχολούνται με την παράνομη μετανάστευση καθώς επίσης και με την εγκληματικότητα και αστυνόμευση του νησιού;

Γιατί μέχρι σήμερα υπάρχουν ανεκπαίδευτοι συμβασιούχοι συνοριοφύλακες που χρησιμοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες , ενώ υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση όπως αναφέρει επιστολή της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Σάμου (όχι βέβαια στους Αξιωματικούς όπου είναι καλυμμένες όλες οι οργανικές θέσεις στην διεύθυνση Σάμου αλλά στους κατώτερους αστυνομικούς);

Με ποια ΚΥΑ οι συνοριοφύλακες αντί να ασχολούνται με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου καθήκοντα τους απασχολούνται στην αστυνομική διεύθυνση Σάμου και με τίνος εντολή δεν φορούν τις εκ της ΚΥΑ Απόφαση 7012/26/1-ξδ – ΦΕΚ 3684/Β/10-8-2021 ειδικές στολές αλλά αυτές της εκστρατείας των αστυνομικών υπαλλήλων;

 

Ο ερωτών βουλευτής Γεώργιος Λογιάδης