ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή του τιμολογίου δαπάνης επισκευής σεισμόπληκτων κτιρίων, από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου στη Σάμο
Στο με αρ.πρωτ. Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ/342/ΓΔη2 έγγραφο με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2021 ενημερώνει η παραπάνω υπηρεσία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ότι: «Τέλος σας πληροφορούμε ότι η Δ.Α.Ε.Φ.Κ-Κ.Ε συντάσσει σχέδιο υπουργικής απόφασης νέου ενιαίου τιμολογίου για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα κτίρια από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο. Στο νέο τιμολόγιο όπου απαιτείται επικαιροποιούνται οι τιμές αποζημίωσης του (ζ)σχετικού Τιμολογίου προστίθενται νέα επισκευαστικά άρθρα για εργασίες αποκατάστασης που δεν είχαν προβλεφθεί προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στις άδειες επισκευής και να χορηγείται αποζημίωση και για αυτές και εναρμονίζονται οι εργασίες αποκατάστασης που προβλέπονται σε κτήρια που υφίστανται βλάβες από άλλες φυσικές καταστροφές».
Αν και έχει περάσει ένας ολόκληρος η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα επειδή το τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) δεν ανταποκρίνονται κατ’ ελάχιστον στις σημερινές πραγματικές τιμές των δομικών και λοιπών υλικών της επισκευής κτιρίου και η Στεγαστική Συνδρομή για την επισκευή κτιρίων είναι περίπου στο 1/3 του πραγματικού κόστους.
Οι υφιστάμενες τιμές έχουν καθοριστεί το 2011 (ΦΕΚ 3201/Β/30.12.2011) και έχουν αναπροσαρμοστεί μερικώς το 2018 (ΦΕΚ 4776/Β/25-10-2018).
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να προβεί σε γενναία αναπροσαρμογή του τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των υλικών και εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) έτσι ώστε η αντίστοιχη Στεγαστική Συνδρομή, που καθορίζει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές τιμές;
Ο ερωτών βουλευτής Γεώργιος Λογιάδης