Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων της Σάμου
Σε επιστολή του προέδρου του Επιμελητηρίου Σάμου, Γεώργιου Κυριαζή αναφέρεται ότι η
οικονομία της Σάμου στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. Ποσοστό πέραν του 75%
του τοπικού προϊόντος έρχεται από την τουριστική δραστηριότητα.
Η οικονομία του νησιού τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί διαχρονικά, απανωτά και σωρευτικά
μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση της χώρας, το πρόβλημα του
μεταναστευτικού- προσφυγικού, που από το 2015 προκαλεί μέχρι σήμερα οικονομικά
προβλήματα στις επιχειρήσεις του νησιού, η υγειονομική κρίση αλλά και τον καταστροφικό
σεισμό.
Τονίζει ότι ως μια ειδική περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται από το κράτος και τη κεντρική
διοίκηση το νησί της Σάμου.
Η βραχεία (3 μήνες) τουριστική ανάκαμψη που πλησίασε το 50% του 2019 δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να καλύψει όλα τα παραπάνω δεινά και να δώσει στις επιχειρήσεις και τους
επαγγελματίες του νησιού τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την σκληρή πραγματικότητα.
Γι’ αυτό ζητάει
Α) Να παραταθεί για 6 τουλάχιστον επιπλέον μήνες (λήγει 30/11/21) η ισχύς του άρθρου 43 του
νόμου 4753/2020) περί αναστολής πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών αλλά και άσκησης
ένδικων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης,
Β) Να ανασταλεί για τουλάχιστον ένα εξάμηνο (τη χειμερινή περίοδο) η καταβολή δόσεων από
τις επιχειρήσεις του νησιού στις τράπεζες και να δοθεί, σε συνεννόηση με την Ελληνική Ένωση
Τραπεζών, 6 μήνες παράταση στην αναστολή από συμμετοχή σε ενέργειες που αφορούν οφειλές
επιχειρήσεων και ιδιωτών εγκαταστημένων στη Σάμο μέχρι 31/12/2020.
Γ) Να εξεταστεί η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων και να δοθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τόσο των φορολογικών όσο και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από προηγούμενες αναστολές. (π.χ. στον
ΕΦΚΑ δεν υπάρχει πρόγραμμα ένταξης δόσεων από χρέη που έχουν δημιουργηθεί και ζητούν
εφάπαξ καταβολή 31/12/2021).
Επίσης, σημαντικό θα ήταν να προβλεφθεί η μη επιστροφή του επιστρεπτέου ποσού που έλαβαν
στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς η Σάμος είναι μια περιοχή που αυτή τη
στιγμή και μετά τον καταστροφικό σεισμό αλλά και τους άλλους παράγοντες που
προαναφέρθηκαν συνεχίζει να αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες, που έχουν συσσωρεύσει τα
προβλήματα.
Δεδομένου ότι αποτελεί θέμα εθνικής πολιτικής και ασφάλειας για την ακριτική νησιωτική
Ελλάδα.
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
θα ανταποκριθείτε άμεσα, στα αιτήματα και τις προτάσεις τους, επιλύοντας πολλά από τα εμπόδια
και τα προβλήματα που αντιμετωπίσανε τον τελευταίο χρόνο;
Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης