Ερώτηση για το σοβαρό και χρονίζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ικαρία κατέθεσε ο βουλευτής Χίου και αναπληρωτής τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Μιχαηλίδης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ερώτηση, η οποία συνυπογράφεται από 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εστιάζει στα άμεσα συσχετιζόμενα ζητήματα της παράνομης συνέχισης λειτουργίας ΧΑΔΑ και των μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ στην Ικαρία, για τα οποία απευθύνει σειρά ερωτημάτων στον αρμόδιο Υπουργό.

Αφενός, οι δύο ΧΑΔΑ στις θέσεις «Αγκαθότοπος» της Δ.Ε. Ευδήλου και «Αργιουλάκη» της Δ.Ε. Ραχών συνεχίζουν να λειτουργούν, σύμφωνα με έγγραφες αναφορές φορέων και κατοίκων των γειτνιαζουσών περιοχών, αλλά και έμμεσες αναφορές κυβερνητικών παραγόντων, παρά την επίσημη θέση ότι έχει παύσει η λειτουργία τους. Η απουσία μελετών και εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για την αποκατάστασή τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό το απαράδεκτο καθεστώς.

Αφετέρου, ως προς το ΧΥΤΥ, το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων και στις 15/11/2021 εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η απόφαση έγκρισης τους. Θα έπρεπε, λοιπόν, να έχουν ξεκινήσει άμεσα οι λοιπές ενέργειες, κύρια στο επίπεδο της ταχείας ένταξης σε χρηματοδοτικό πλαίσιο, για την υλοποίηση αυτού του μελετητικά ώριμου έργου, το οποίο προ πολλού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, στην Ερώτησή του ο Α. Μιχαηλίδης θίγει και ζητά απαντήσεις και για το ζήτημα της μεταφοράς απορριμμάτων από την Ικαρία στη Χίο, η οποία υποτίθεται πως θα αποτελούσε προσωρινή λύση μεταξύ τερματισμού λειτουργίας των ΧΑΔΑ και κατασκευής του ΧΥΤΥ. Πέραν της έλλειψης αναλυτικής ενημέρωσης για το τί περιλαμβάνει η σύμβαση που έχουν υπογράψει οι Δήμοι Ικαρίας και Χίου, η μεταφορά και απόρριψη απορριμμάτων από την Ικαρία στο ΧΥΤΑ που λειτουργεί στη νότια Χίο κινείται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο.