Ερώτηση για την πορεία  των έργων του δήμου Ικαρίας  στο  ΕΣΠΑ

 

    Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο έχουν εξασφαλιστεί από το ΕΣΠΑ , χρηματοδοτήσεις για ορισμένα αναγκαία έργα.

Υπενθυμίζουμε κυρίως για τους νέους συνάδελφους ότι ο δήμος Ικαρίας στο «Εθνικό  Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» έχει εντάξει:

  • Την «Μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Καραβοστάμου» συνολικού προϋπολογισμού  605.000,00. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
  • Την «Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων, ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών Ικαρίας» συνολικού προϋπολογισμού453,90€.  Από              το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
  • Την «Δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο» συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€, από το πρόγραμμα WiFi4EU.

Λαμβάνοντας υπ οψιν ότι το «Εθνικό  Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» έχει χρονικό ορίζοντα που πλησιάζει στο τέλος του, αντιλαμβάνεστε ότι επιβάλλεται η επίσπευση του συνόλου των διαδικασιών.

Για τα ανωτέρω έργα θα θέλαμε ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες δημοπράτησης, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών του δήμου, για την υλοποίηση τους .

 

 

2ηΕρώτηση για την πορεία  υλοποίησης των έργων του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του Αγίου Κηρύκου

Όπως γνωρίζετε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο έχει εξασφαλιστεί  η χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» από το Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»του ΕΣΠΑ 2014 -2020, συνολικού προϋπολογισμού4.347.600,00και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4.290.000,00.  Η Απόφαση ένταξης  ,περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

 

 Α.Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 1.870.000,00 €
2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Λ  – ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2.080.000,00 €
3 ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Ε.Ε.Λ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 50.000,00 €
4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω 20.000,00 €
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ 248.000,00 €
6 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 49.600,00 €
7 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ    4.347.600,00 €

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το υποέργο 3, βρίσκεται σε εξέλιξη τουποέργο 2 και έχει δημοπρατηθεί δυο φορές (λογο άγονου διαγωνισμού)  το υποέργο 1 .

Με δεδομένο ότι οι μέχρι σήμερα ερωτήσεις προς την διοίκηση του Δήμου Ικαρίας και προς την διοίκηση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου δεν έχουν πάρει καμία απάντηση, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Δ.Σ για τα εξής :

  • Στα τμήματα του οδικού δικτύου που έγιναν εκσκαφές για τις ανάγκες διέλευσης των αγωγών του δεύτερου υποέργου και δεν έχει αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας όπως προβλεπόταν. Θα αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας ? Αν όχι ποιος έδωσε έγκριση να γίνει αυτή η τροποποίηση των εργασιών ?
  • Γνωρίζοντας ότι έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή το πρακτικό του Διαγωνισμού για την Κατακύρωση του πρώτου υποέργου,θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχουν γίνει οι αναγκαίες διαδικασίες για την συμβασιοποίηση του έργου ?
  • Τέλος θέλουμε να γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της πράξης συνολικά, ώστε  να αποφευχθούν πιθανές περιπέτειες δεδομένου ότι πλησιάζει η  ημερομηνία λήξης της Πράξης (1/9/2021).

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

Νικόλαος  Λαρδάς