Προς:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΣΑΜΟΥ

 

 

 Κοινοποίηση:

  1. Εργατικό Κέντρο Σάμου
  2. Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ

 

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 όπου εξαιρούντα όσοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να δηλώνουν αγροτικό εισόδημα και δεν υπερβαίνουν τις 10.000ευρώ. Σας επισυνάπτουμε και τη συνημμένη απάντηση από το ΕΦΚΑ.

Επίσης να μας ενημερώσετε ποιοι συνταξιούχοι είτε του πρώην ΟΓΑ είτε του ΙΚΑ, είτε του Δημοσίου που συνεχίζουν να απασχολούνται με αγροτικά(αγρότες ειδικού καθεστώτος), θα είναι υποχρεωμένοι από 1/1/2023 να πληρώνουν ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (σύμφωνα με τηλεφωνική ενημέρωση). Εάν αυτό θα γίνεται ανεξαρτήτως ποσού αγροτικού εισοδήματος που δηλώνουν, σύμφωνα και με την εξαίρεση που ισχύει.

► Να μας κοινοποιήσετε και τη σχετική εγκύκλιο.

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε χιλιάδες συνταξιούχοι θα κληθούν να σταματήσουν να καλλιεργούν τη Γή και να έχουν τα αγροτικά τους προϊόντα στο τραπέζι τους, μια και στη πλειοψηφία αυτών των αγροτών είναι μικροκαλλιεργητές με μηδαμινό εισόδημα το οποίο δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση και φορολογούνται.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνονται από το ΕΦΚΑ για τις όποιες υποχρεώσεις γεννιούνται εξ αιτίας αυτής της απασχόλησης.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραμματέας

 

 

Αντώνης Δράκος                                                     Κώστας Παπαδόπουλος