ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που προκύπτουν από τους Ν. 4039/12 και 4235/14 «Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σε συνεργασία με τον αλλοδαπό κτηνίατρο VictorLans, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, χωρίς κέρδος ή αμοιβή, προτίθεται να προβεί σε δωρεάν στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Οι εργασίες στείρωσης, σήμανσης και καταγραφής έχει προγραμματιστεί να εκτελεστούν την περίοδο από  4 έως και 8 Απριλίου 2022 σε χώρο container που βρίσκεται δίπλα από την ξύλινη αποθήκη στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δυτικής Σάμου  στη θέση ”Φουρνιώτικο Ρέμα”.

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και των δημοτών που επιθυμούν να προβούν σε στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Η επικοινωνία για ραντεβού θα γίνεται στο τηλ. 6979691881 κα. Στεργίου.

 

 

Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου