Εργασίες καθαρισμού, από απορρίμματα, μπάζα και χόρτα  παραπλεύρως της Περιφερειακής οδού και των δυο κατευθύνσεων, πραγματοποίησε  η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Σάμου προκειμένου να ευπρεπιστεί ο χώρος.  Η απομάκρυνση του μεγάλου όγκου απορριμμάτων αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και της άσχημης αισθητικής που δημιουργούσε όλη αυτή η εικόνα.

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις, όπου απαιτούνται,  σε κάθε επίπεδο προκειμένου να ομαλοποιηθεί η εικόνα της πόλης.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου