Ο Δήμος Σάμου ενημερώνει ότι την Παρασκευή 07-09-2018 θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης ζημιάς του δικτύου αποχέτευσης επί της οδού Καλλιστράτους, στο ύψος ξενοδοχείου ‘’ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ’’. Προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών η οδός Καλλιστράτους θα παραμείνει κλειστή στο παραπάνω ύψος.

Για όσο διάστημα της ημέρας μείνει κλειστό το παραπάνω τμήμα, η κυκλοφορία έως ξενοδοχείο Ανδρομέδα θα γίνεται κανονικά, ενώ για το τμήμα μετά το ξενοδοχείο Ανδρομέδα και έως κόμβο τέλους Περιμετρικού θα διεξάγεται μέσω της περιμετρικής οδού από κόμβο ΣΟΑ. Αντίστοιχα η κυκλοφορία από Κόμβο τέλους περιμετρικού έως Ανδρομέδα θα γίνεται κανονικά, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα μέσω περιμετρικής οδού – Κόμβου ΣΟΑ – Σαμίων Αγωνιστών – Καλλιστράτους.