ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρη αναφερόμενος στις  παρεμβάσεις έργων και δαπανών , που έγιναν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου , με αφορμή το κλείσιμο του  2022 υπογράμμισε:

«Σήμερα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων υλοποιήθηκαν έργα αξίας 19.323.154,13 €, στο πλαίσιο του οικονομικού έτους 2022.  Έργα που αφορούν σε Συντηρήσεις, την αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών  και Μελέτες νέων έργων που βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης.  Όλα είναι έργα που υποστηρίζουν τις  υπάρχουσες υποδομές, την ανάπτυξη και την βελτίωση της καθημερινότητας κάθε πολίτη. Τα έργα αξίας 19.323.154,13€  με πόρους του Π.Δ.Ε συμπληρώνονται από έργα με πόρους του ΕΣΠΑ και της Κ.Α.Π.  Όλα συμβάλλουν και σχετίζονται με την αναπτυξιακή διαδικασία και δίνουν πνοή στο οραματικό μας στόχο για τα νησιά μας , με θέσεις εργασίας,  νέες σύγχρονες υποδομές και Κοινωνικό έργοθέλουμε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να συνεχίσει  την  πορεία της με σταθερά βήματα προς την ολική επαναφορά σε πορεία ανάπτυξης με έργα που θα την βοηθήσουν να αφήσει πίσω τη δοκιμασία των παρελθόντων ετών.

Οι αντίστοιχες δαπάνες το 2019ήταν 14.164.652,14€, το 2020 ήταν 17.015.966,29€ και το 2021 18.670.940,36€.  Το 2022 πραγματοποιήσαμε έργα που υπερέβησαν κατά 1.580.305,98€την κρατική χρηματοδότηση των 17.742.848,15€, που περνά στον επόμενο προϋπολογισμό του 2023. Συνεχίζουμε ακούραστα την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για κάθε νησί και κάθε πολίτη του Βορείου Αιγαίου. »

 

Από το Γραφείο Τύπου