Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 2110/10-02-2020 απόφασή του(ΑΔΑ: 9ΡΨΝ46907Ξ-9ΡΩ), προκηρύσσονται για πλήρωση οι παρακάτω μόνιμες θέσεις, επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, προς κάλυψη των αναγκών του:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ιατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 14-02-2020 ώρα 12.00 και λήγει στην 28-02-2020 ώρα 12.00.

Ο Διοικητής

Νικόλαος Α. Στεφανής