Επιχορήγηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ζητά ο Δήμαρχος Σάμου για την επαναπρόσληψη των συμβασιούχων στον τομέα της καθαριότητας    δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων εξυπηρετούσε ανάγκες του Κ.Υ.Τ. και εργαζόταν για την άρση των συνεπειών των ροών στο αστικό και παραλιακό ιστό, ενώ παράλληλα αποτελούσε το μοναδικό προσωπικό που εργαζόταν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σάμου.

 

 Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ

 

 Επανερχόμαστε στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας με το οποίο στοιχειοθετούσαμε την ανάγκη της έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σάμου προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη νέων συμβάσεων για το σύνολο του προσωπικού που παρείχε τις υπηρεσίες του στην καθαριότητα κατά την 07/06/2017, σύμφωνα και με την ομόφωνα εκφρασθείσα πολιτική βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Το αίτημά μας για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σάμου με το ποσό των 463.396,44 €, που απαιτείται για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι την 31/03/2018, (77.232,74 €, μηνιαίως), λαμβάνει πλέον και τον χαρακτηρισμό του επείγοντος μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου της 11/08/2017, με την οποία έγινε αποδεκτό το  αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής υπέρ των συμβασιούχων – παρατασιούχων.

 

Θεωρούμε ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων και εν μέσω τουριστικής περιόδου, των ειδικών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, αλλά και της αναζωπύρωσης των μεταναστευτικών ροών προς το νησί, είναι αυταπόδεικτη, δεδομένου ότι ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων εξυπηρετούσε ανάγκες του Κ.Υ.Τ. και εργαζόταν για την άρση των συνεπειών των ροών στο αστικό και παραλιακό ιστό, ενώ παράλληλα αποτελούσε το μοναδικό προσωπικό που εργαζόταν στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σάμου.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους του θέματος, (κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και νομικές), παρακαλούμε για την κατ’ εξαίρεση ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου Σάμου».

 

Με Εκτίμηση,

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ