Προς Γ. Κολλάρο

πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Kύριε Πρόεδρε

σχετικά με την πρόσκληση σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας την Τετάρτη 18.8.2021  και τις ασάφειες που προκύπτουν από την   υπ’αριθμ.  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487 /30-7-2021 για τις Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων και για να μην υπάρξουν διαχωρισμοί και προβλήματα με τη συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων πρέπει να επαναποστείλετε την πρόσκληση σύγκλισης  του Δ.Σ. και να συμπεριλαμβάνετε  όχι μόνο τους αποκλειστικά  εμβολιασμένους και  νοσήσαντες  κατά το τελευταίο εξάμηνο, αλλά και  βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα συμπεριλαμβανομέων των τηρούμενων υγειονομικών μέτρων (μάσκας, απόστασης, αντισηπτικού κ.α ).

Εκτιμούμε ως Δημοτική παράταξη “η Σάμος αλλάΖΕΙ” ότι η  παραπάνω εγκύκλιος είναι κατά παράβαση νόμου και άλλων συναφών περιπτώσεων λειτουργίας σε κλειστό χώρο (π.χ. εκπαίδευσης) και σκοπό έχει να μην αφήσει τα δημοκρατικά εκλεγμένα συλλογικά όργανα να βουλεύονται ελεύθερα.

Νικόλαος Ζάχαρης