Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής Βορείου Αιγαίου, η αρμόδια Αντιπεριφέρεια Οικονομικών, απέστειλε έγγραφο αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την απόδοση της υπολειπόμενης κατανομής της χρηματοδότησης του 2021 για την Δακοκτονία, αλλά και για την τύχη του αιτήματος που υπέβαλε σχετικά με την πρόσθετη επιχορήγηση την οποία χρειάζεται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για δακοκτονία στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή της κα Αναστασίας Αντωνέλη προς το Υπουργείο Εσωτερικών:

«Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, αποφασίστηκε η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ύψους 2.000.000,00 ευρώ.
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι και την λήξη του οικονομικού έτους 2021 είχε εισπράξει βάσει της ανωτέρω κατανομής το ποσό των 1.332.000,00 ευρώ
Παρακαλούμε για την καταβολή της υπολειπόμενης επιχορηγησης ήτοι του ποσού των 668.000,00 ευρώ προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις ήδη γενόμενες δαπάνες της Περιφέρειας μας.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με το αριθμ. πρωτ. 5894/338/4-2-2021 έγγραφό μας είχαμε αιτηθεί την επιπλέον επιχορήγηση του 1.000.000,00 ευρώ, δεδομένου ότι οι πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να γίνει σωστά η δακοκτονία είναι αρκετά αυξημένες.
Μέχρι σήμερα όχι μόνον δεν λάβαμε την πρόσθετη χρηματοδότηση που αιτηθήκαμε αλλά δεν μας εξοφλίθηκε ούτε και αυτή που μας αναλογούσε σύμφωνα με την δική σας απόφαση κατανομής!
Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομία των πολύπαθων νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι άμεσα εξαρτώμενη με την παραγωγή ελαιολάδου και οφείλουμε όλοι μας Κράτος και Περιφέρεια να διαφυλάξουμε την παραγωγή αυτή προκειμένου να προστατέψουμε το εισόδημα όσων εκ των κατοίκων μας ακόμα ασχολούνται με την ελιά.
Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής και ως έχουσα την αρμοδιότητα των οικονομικών είμαι σίγουρη πως γνωρίζετε την αναγκαιότητα της έγκαιρης χρηματοδότησης μας σε όλους τους τομείς, μιας και οι οικονομικές δυνατότητες των Περιφερειών για συγκεκριμένες δαπάνες είναι εκ του Νόμου ΑΜΕΣΑ εξαρτωμενες απο την κρατική χρηματοδότηση.
Ως εκ των ανωτέρω συνάγεται, ζητάμε με την παρούσα μας τόσο την ΑΜΕΣΗ εκταμίευση του υπολοίπου ποσού των 668.000 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9791/8-2-2021 απόφαση κατανομής χρηματοδότησης δακοκτονίας καθώς επίσης και την δρομολόγηση του υπ αριθμ 5894/338/4-2-2021 αιτήματος μας για επιπλέον χρηματοδότηση».

Πηγή