Ο Σύλλογος Ψυχαγωγίας και Εστίασης, μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο συνέταξαν την επισυναπτόμενη επιστολή  και την κοινοποιούν σε όλους τους δημότες της πόλης της Σάμου, προκειμένου να τους παροτρύνουν να περπατήσουν και να στηρίξουν την πόλη μας.

Η παρουσία μας είναι απαραίτητη για την ενίσχυση του τόπου μας!!!

Περπατάμε στην Πόλη μας !!!

Στηρίζουμε την Πόλη μας!!!

Αγαπάμε την πόλη μας!!!

 

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ψυχαγωγίας                  Η Πρόεδρος Εμπορικός Συλλόγου Σάμου

και Εστίασης Σάμου

 

Μιχάλης Μητσός                                                     Αντριάνα Παναγοπούλου- Παλαμάρη