ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων αναφορικά με την πραγματοποίηση δαπανών σχετικών με την πανδημία

του COVID-19.

 

 

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

παρακαλώ όπως μας αποστείλετε εγγράφως τα στοιχεία που αφορούν στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τα έτη 2020 και 2021 αναφορικά με την πανδημία του COND-19 ανά Περιφερειακή Ενότητα. Τα στοιχεία που ζητούνται είναι:

  • Ονοματεπώνυμο προμηθευτών.
  • Ποσότητες προμηθευόμενων υλικών.
  • Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
  • Αξία τιμολογίου.
  • Απόφαση συλλογικού οργάνου που εγκρίνει τις εν λόγω δαπάνες.
  • Πρωτόκολλα παραλαβής.

 

Επίσης παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί:

  1. Ποιες από τις παραπάνω δαπάνες πληρώθηκαν από πιστώσεις οι οποίες δόθηκαν από τα υπουργεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ποιές από αυτές πληρώθηκαν από πόρους της Περιφέρειας.
  2. Αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων των Υπουργείων αναφορικά με τον COVID-19.

 

Σε περίπτωση που παραχωρήθηκαν υλικά ή παρασχέθηκαν υπηρεσίες σε άλλους φορείς,  παρακαλώ όπως προσκομιστούν και τα αιτήματα των φορέων προς την ΠΒΑ καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής αυτών.

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΚΥΡΑΤΖΗΣ – ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ