ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ενεργοποίηση μνημονίου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ζήτησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, κ. Γεώργιος Στάντζος  με επιστολή του προς τον Γ.Γ.Π.Π. , κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου, με στόχο την αποστολή κλιμακίου της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. στη Σάμο για εκτίμηση των γεωλογικών φαινομένων, προκειμένου αυτά να εκτιμηθούν και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

ΠΡΟΣ:  ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Κον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

ΣΧΕΤ.:  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ /ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ», (Α.Δ.Α.: 6Θ4Φ46ΜΤΛΒ-9ΓΓ)

              Κύριε Γενικέ

Μετά τον σεισμό της 30/10/2020 που έπληξε τη Σάμο και επέφερε εκτεταμένες υλικές καταστροφές και λαμβανομένου υπόψη ότι εξαιτίας και της μετασεισμικής ακολουθίας παρατηρούνται κατολισθήσεις, εδαφικές υποχωρήσεις και καθιζήσεις, παρακαλούμε όπως ενεργοποιήσετε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή κλιμακίου της στη Σάμο για εκτίμηση των γεωλογικών φαινομένων, προκειμένου αυτά να εκτιμηθούν και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

 

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ