Προς

Κο. Χρήστο Στυλιανίδη

Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής  Πολιτικής

Κύριε Υπουργέ,

Τα δύο τελευταία έτη και κατά τη θερινή περίοδο επιδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας η λειτουργία της γραμμής με ταχύπλοο πλοίο το οποίο συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Λήμνο και τη Λέσβο,  αποκλείοντας τη Σάμο και τη Χίο.

Η Σάμος είναι το νησί με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση στη Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Διαθέτει μεγάλη τουριστική υποδομή και με το 70% της τοπικής οικονομίας να στηρίζεται στον τουρισμό είτε έμμεσα είτε άμεσα.

Η σύνδεση της Σάμου με τη Θεσσαλονίκη είναι σημαντική τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για προφανής εθνικούς λόγους. Ο αποκλεισμός του νησιού από μια τέτοια  σύνδεση, με ταχύπλοο πλοίο που πραγματοποιεί πολύ ποιο σύντομο ταξίδι, έχει ως αποτέλεσμα να  δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού αφού η Σάμο συνδέεται μόνο μια φορά την εβδομάδα με συμβατικό πλοίο ενώ άλλα νησιά της Περιφέρειας με 4 τουλάχιστον συνδέσεις.

Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί και η Σάμος στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ