ΠΡΟΣ:

  1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Κα ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
  2. ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κον ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

ΚΟΙΝ.:

  1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κον ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ
  2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Κα. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

 

 

Κυρία  και Κύριε Υπουργέ  

 

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να επισημάνουμε τις αρνητικές συνέπειες που θα επιφέρει στον θαλάσσιο τουρισμό της νησιωτικής Ελλάδας, η εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο άρθρο 85 του Ν.4504/2017, «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων», από 01/04/2019.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα σκάφη που θα εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα έστω και για μία ημέρα ενός ημερολογιακού μήνα, καλούνται να πληρώσουν τέλη (Transit Log στο Τελωνείο και ΕΚΟΕΝ στο Λιμεναρχείο), για ολόκληρο τον μήνα αυξάνοντας έτι περαιτέρω τα ήδη επιβαρυμένα λειτουργικά τους έξοδα.

Είναι αντιληπτό ότι η αύξηση των δημοσίων εσόδων αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αλλά η υπεροφορολόγηση ενός κλάδου ήδη επιβαρυμένου θα οδηγήσει στην δημιουργία θνησιγενών επιχειρήσεων, ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό την όποια επιδίωξη αύξησης των δημόσιων εσόδων.

Πέραν τούτου, θα επέλθουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία των νησιών και ιδιαίτερα στον κλάδο εστίασης – διασκέδασης, εμπορίου και παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Η θέσπιση αυτού του τέλους καθιστά απαγορευτικό το κόστος προσέγγισης μεσαίου μεγέθους τουριστικών σκαφών στη νησιωτική χώρα με ότι αυτό συνεπάγεται για την βιωσιμότητα όχι μόνο των τοπικών επιχειρήσεων αλλά και αυτών των ίδιων των μαρινών.

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη θεσμοθέτηση έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί μία ενδελεχής μελέτη των επιπτώσεων στο ευρύτερο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε να επανεξετάσετε το όλο ζήτημα, δημιουργώντας ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα προσφέρει στη χώρα το συγκριτικό πλαίσιο έναντι της γείτονος και παράλληλα θα αποτελέσει το πρώτο βήμα και απτό μέτρο για την στήριξη των νησιών που βρίσκονται στην οριογραμμή της επικράτειας και επί τέσσερα έτη υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης εισόδου προσφύγων – μεταναστών.