ΘΕΜΑ: Ανοιχτή Επιστολή για Παράταση Προθεσμιών για τους Δασικούς Χάρτες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπως και την Ανάληψη κόστους κάθε συμπληρωματικής εργασίας μέχρι την ολοκλήρωση αυτών.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Χωρικού Σχεδιασμού και Απόδημου Ελληνισμού, απευθύνεται σε σας προκειμένου να προωθήσει το αίτημα της για χορήγηση εξάμηνης τουλάχιστον παράτασης της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, που σχετίζεται με την διαδικασία ανάρτησης και οριστικοποίησης των δασικών χαρτών.

Οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣΤΕ καθώς και της ψήφισης των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως και η πρόσφατη ανάρτηση των αναμορφωμένων Δασικών Χαρτών 2021, σε συνδυασμό με την δυσκολία των πολίτων, εντός και εκτός Ελλάδος λόγω της εποχής του κορονοϊού και της δραματικής κατάστασης των Υποθηκοφυλακείων του Βορείου Αιγαίου, που υπολειτουργούν, πολλοί είναι οι πολίτες που δεν έχουν τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί δεν τους δόθηκε ο αναγκαίος χρόνος να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις τους.

Γνωρίζοντας πως δώσατε και την τέταρτη αλλά πολύ μικρή παράταση των 45 ημέρων από τις 31 Μαΐου του 2022 (μετά και από Επιστολή μου στις 20/5/2022), προσωπικά θεωρώ ότι ήταν πολύ λίγος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Επίσης υπάρχουν πολλαπλά λάθη στους αναρτημένους δασικούς χάρτες , οι οποίοι ολοκληρώθηκαν μετά από σύμβαση από διάφορες ανάδοχες εταιρίες που υλοποίησαν το έργο και από κάποιους που τους έλεγξαν πριν κατατεθούν και παραδοθούν. Οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να επωμιστούν το οικονομικό βάρος όλης αυτής της μη συμβατής γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Για τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνουν εκ νέου οι δασικοί χάρτες, καθώς δεν ενημερώθηκαν ποτέ από την αρχή από την ανάδοχο εταιρεία κάθε περιφερειακής ενότητας, για να ενσωματώσουν περισσότερα «σωστά» στοιχεία και όχι να έχουν γίνει με τόση προχειρότητα. Περίεργο επίσης φαίνεται πως σε κάποιες περιφερειακές ενότητες έχουν χαρακτηριστεί εντελώς τυχαία σε ΑΔ, ενώ άλλες από την Περιφέρεια μας έχουν καταδικαστεί στο ΔΔ και Natura. Με τέτοια πρότυπα αναγκαίο είναι να γίνουν πιο ολοκληρωμένοι οι Δασικοί χάρτες στην ακριτική περιοχή της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου που έχει υποστεί όλο το βάρος της Ευρώπης στις μέρες μας. Πολλοί είναι αυτοί που αρχίζουν και χαριτολογούν για την αδιαφορία προς το Βόρειο Αιγαίο και από την ίδια την Ευρώπη.

Να δοθεί μια γενναία παράταση που θα δώσει το χρόνο να γίνουν και ιδιοκτησιακά ενήμερα τα υποθηκοφυλάκεια αλλά και να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες ολοκλήρωσης εγγράφων από τους πολίτες του Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, μέχρι και σήμερα οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στα χωριά έχουν επωμιστεί μεγάλες δαπάνες για την εναρμόνιση με την εκάστοτε ισχύουσα επιταγή του νόμου. Αρχικά με την αναγκαιότητα κτηματογράφησης των ιδιοκτησιών επωμιστήκαμε μεγάλο κόστος για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ή θέασης των αγροτεμαχίων μας, την διόρθωση των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, τη λήψη αντιγράφων συμβολαίων, τη διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων και φυσικά την πληρωμή των αναλογούντων τελών και φόρων μετά την υποβολή των αιτήσεων κτηματογράφησης. Πλέον με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε εκ νέου για τις δικές μας ιδιοκτησίες. Κι αυτό δε διότι σχεδόν το σύνολο των εκτάσεων μας έχουν χαρακτηριστεί ως «δασικές». Μάλιστα σε συνδυασμό και με την έλλειψη εξειδικευμένων γραφείων ιδιωτών Δασολόγων, οι ιδιώτες Δασολόγοι , που είναι ελάχιστοι, δεν μπορούν να επωμισθούν όλο το βάρος των ενστάσεων ανά τις περιφερειακές ενότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσα την υψηλή οικονομική αμοιβή και ενδεχομένως την όχι καλή παροχή υπηρεσιών στους συμπολίτες του Βορείου Αιγαίου μας.

Επίσης υπάρχουν μεγάλα ποσοστά Αποδήμου Ελληνισμού που δεν έρχονται τακτικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ακόμα περισσότερο που δεν μπορούσαν να ταξιδεύσουν λόγω των υγειονομικών περιορισμών του κορονοϊού. Οι απόδημοι έρχονται ως συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, πάνω δηλαδή στην καταλυτική ημερομηνία στις 15 Ιουλίου, χωρίς καμία ενημέρωση για το τι πρέπει να καταθέσουν και να ολοκληρώσουν.  Πάντως στο Κτηματολόγιο, για την κτηματογράφηση που έχει άμεση σχέση με τους Δασικούς Χάρτες, έχουν δοθεί παρατάσεις.

Ο χρόνος δεν ήταν αρκετός στους πολίτες του Βορείου Αιγαίου για να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες, που στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστούν και την βοήθεια ιδιωτών για να οργανώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αντιρρήσεων. Συγχρόνως επιβαρύνονται οικονομικά με επιπρόσθετα κόστη για ακίνητα, που τα περισσότερα δεν έχουν καν μεγάλη εμπορική αξία.

Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ώστε να βρεθεί λύση στην αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος.  Ο Φορέας « Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας »  θα πρέπει να αναλάβει το κόστος κάθε συμπληρωματικής εργασίας που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου της για το Βόρειο Αιγαίο, λαμβανομένων υπόψη και των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών. Συγχρόνως να δοθεί η αναγκαία και γενναία παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση των Δασικών Χαρτών και εγγραφών, πριν την οριστικοποίησή τους.

 

Με Εκτίμηση,

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ,

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΔ. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &

ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 

Πίνακας Αποδεκτών:

  1. κκ. Γιώργο Αμυρά, Υφυπουργός Περιβ. και Ενέργειας.
  2. κκ. Γιάννη Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  3. κκ. Κυριακό Πιερρακάκη, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  4. κκ. Ανδρέα Κατσανιώτη, Υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού
  5. Βουλευτές Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
  6. κκ. Μανώλη Κουτουλάκη, Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
  7. κκ. Γιάννη Χρυσουλάκη,  Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού.
  8. κκ. Κώστα Μουτζούρη, Περιφερειάρχη Β. Α.
  9. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Β.Α.