Θέμα: Διαχείριση δημοσίου χρήματος ποσού 299.000€ που δόθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την κάλυψη δαπανών περιορισμού της πανδημίας του covid 19.

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με το υπ’ αριθμ. 68/25-8-2020 αίτημα του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας  κ. Παντελή Βρουλή, ζητήθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το ποσό των 299.000€ για την κάλυψη δαπανών με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς  του κορωνοϊού στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα το αίτημα αφορούσε τις προσλήψεις 6 ιατρών για χρονικό διάστημα 4 μηνών (72.000€), 3 υπαλλήλων γραμματειακής υποστήριξης και 5 υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με διάρκεια σύμβασης 8 μηνών (79.200€), την προμήθεια ενός θαλάμου αρνητικής πίεσης (35.000€), μηχανήματα για τεστ κορωνοϊού στα 3 Κ.Υ.Τ. των νησιών (84.000€), τεστ κορωνοϊού (10.800€) και υγειονομικό υλικό (μάσκες, στολές 18.000€).

Η πίστωση των εν λόγω χρημάτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020, με το υπ΄αριθμ. 12644/13.10.2020 αίτημα μεταφοράς πίστωσης προς το ΓΛΚ και την υπ΄αριθμ. 2001055000086 απόφαση του ΓΛΚ με αριθμ. Πρωτ. 2/40874/15.10.2020.

Από τα παραπάνω στοιχεία ανάλυσης της επιχορήγησης που ζητήθηκε, έχει υλοποιηθεί η πρόσληψη 15 υπαλλήλων (8 Διοικητικών γραμματέων και 7 Γενικών καθηκόντων) με το ποσό των 110.000€. Οι υπάλληλοι αυτοί προσλήφθηκαν για τη στήριξη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΒ Αιγαίου, για να συμβάλλουν με σοβαρότητα στην αντιμετώπιση της πανδημίας που ταλανίζει την παγκόσμια κοινωνία. Στους περισσότερους υπαλλήλους όμως, τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, ουδεμία σχέση έχουν με υγειονομικά θέματα.

Παρακαλούμε λοιπόν κατόπιν των παραπάνω, όπως μας ενημερώσετε για τη συνολική κατανομή του ποσού των 299.000€, καθώς και για το πότε προβλέπεται: α) η πρόσληψη του ιατρικού προσωπικού, β) η προμήθεια θαλάμου αρνητικής πίεσης και των μηχανημάτων για τεστ κορωνοϊού στα 3 Κ.Υ.Τ. και γ) η προμήθεια τεστ κορωνοϊού και  υγειονομικού υλικού.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η διαχείριση των χρημάτων που δίνονται για την κάλυψη δαπανών περιορισμού της πανδημίας του covid 19, είναι ένα ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και αναλυτική ενημέρωση, όχι μόνο για λόγους διαφάνειας, αλλά και υπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως αυτό της πανδημίας covid 19.

 

 

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

του Συνδυασμού «ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ