ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με επιστολή τους προς τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια ο Σύλλογος Πολυτέκνων Σάμου ζητά να ενημερωθεί για το πρόβλημα που έχει προκύψει με την μοναδική παιδίατρο στο Νοσοκομείο.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμοι Κύριοι – Κυρίες

Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 3 της 2 Μαρτίου 2019 επιστολής του συλλόγου μας που αφορά στο μέλος μας κας Δήμητρας Λάμπρου με Α.Μ. Συλλόγου :705 και της Α.Σ.Π.Ε. :197919 που εκτελεί από το έτος 2012 καθήκοντα Παιδιάτρου υπό μετακίνηση από το ΚΕΦΙΑΠ Σάμου που είναι η οργανική της θέση, στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου (επι-συνάπτεται η επιστολή), σας ενημερώνουμε ότι η ίδια κατάσταση παραμένει αν και έχουν παρέλθει δέκα (10) μήνες από την έναρξη του προβλήματος και συγκεκριμένα η εν λόγω Παιδίατρος παραμένει μόνη της στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Σάμου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Δεν θα μακρηγορήσουμε με λεπτομέρειες της όλης υπόθεσης διότι είναι από την πρώτη στιγμή γνωστή προφορικώς και γραπτώς σε άπαντες.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε να μας γνωρίσετε:

α. Είναι ΝΟΜΙΜΗ και βάσει ποιάς ισχύουσας Νομοθεσίας ή σύννομων κατά καιρούς ενεργειών, η παραμονή της Παιδιάτρου κας Λάμπρου Δήμητρας από το 2012 στο Νοσοκομείο Σάμου;

β. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για την επίλυση του προβλήματος;

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                 Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Δήμητρα Λάμπρου                                         Φλώρα Τζεβρένη