Προς

την Αξιότιμη

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα Νίκη Κεραμέως

 

 

 

Αξιότιμη κα Υπουργός,

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας Απόσπασμα από το Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Σάμου (ΑΔΑ: 65ΝΟ46ΜΦΟ8-4Φ9), που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2021 με θέμα την «Ενίσχυση – Ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

 

Όπως γνωρίζετε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενισχύει οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά τις τοπικές κοινωνίες όλων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πόσο μάλλον της νήσου Σάμου, η οποία πέραν των συνεπειών της πανδημίας Covid – 19 έχει υποστεί τον τελευταίο χρόνο και τις συνέπειες ενός καταστροφικότατου σεισμού.

 

Θέτουμε λοιπόν υπόψη σας το εν λόγω Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης, η Απόφαση της οποίας μας βρίσκει σύμφωνους και ευελπιστούμε στην δική σας ανταπόκριση και αρωγή στην ικανοποίηση του αιτήματος των κατοίκων του Δήμου Δυτικής Σάμου.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

                                                     Κωνσταντίνος Μουτζούρης