Σάμος 09 Μαΐου 2024                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 15

ΠΡΟΣ :    Δήμους Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών.

ΚΟΙΝ.:      Ι. Μητρόπολη Σάμου Ικαρίας & Φούρνων Κορσεών

Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.)

Αγαπητοί κ.κ. Δήμαρχοι

Σας γνωρίζουμε στα πλαίσια της κοινωνικής σας πολιτικής και του σεβασμού σας στις Πολύτεκνες Οικογένειες των νησιών μας ότι αν έχετε λάβει ή προτίθεσθε να λάβετε την απόφασηγια να τύχουν τα μέλη μας έκπτωσης 50% ή παραπάνω για τα δημοτικά τέλη (ύδρευση κλπ) θα πρέπει οι ωφελούμενοι της έκπτωσης να καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες σας πρόσφατο ¨Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας ¨,το οποίο εκδίδεται μέσω gov.gr,αφού έχουν προβεί στη θεώρηση των Πολυτεκνικών τους Ταυτοτήτων για το τρέχον έτος (στην προκειμένη έτος 2024) ώστε να υπάρχει ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ.

Σημειωτέον ότι η εν λόγω έκπτωση αφορά τους γονείς που κατέχουν την Πολυτεκνική Ιδιότητα και μόνο για την πρώτη τους κατοικία  και όχι για τα τέκνα αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία όπως επικοινωνήσετε με το σύλλογό μας.

Παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ ενημέρωσή μας για τις ενέργειές σας προκειμένου να εκδώσουμε ανακοίνωση στα μέλη μας ώστε να μεριμνήσουν αναλόγως για την εύρυθμη λειτουργία των αρμοδίων υπηρεσιών και των Δήμων μας .

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Ο                                             Ο

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Καζάκος                               Απόστολος Τσιώλης