Επιστολή για το θέμα του σφραγίσματος των καταστημάτων της οδού Κεφαλοπούλου απέστειλε ο Δήμαρχος Σάμου ζητώντας του να υπάρξει μια ευρεία σύσκεψη ώστε να δρομολογηθούν  εκείνες οι ενέργειες που θα βοηθούν και τις επιχειρήσεις της Σάμου που αντιμετωπίζουν  αυξημένα προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης από την μία και του βάρους του μεταναστευτικού που έχει επωμιστεί εξ ολοκλήρου η πόλη της Σάμου.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει

 

«Η πόλη της Σάμου έχει επωμιστεί αποκλειστικά το βάρος του προσφυγικού ζητήματος και του μεταναστευτικού προβλήματος, οι οικονομικές επιπτώσεις και η  βαρύτητα του οποίου έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνικό συνοχή που κινδυνεύει να διαταραχτεί καθημερινά. Στην διατήρηση της τήξης και της ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών σημαντικό έργο έχει επιφορτιστεί η Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου. Ελάχιστη διέξοδο ορατής εξωστρέφειας αποτελούν τα καταστήματα της οδού Κεφαλοπούλου που έχουν δημιουργηθεί από υγιείς επιχειρήσεις του τόπου. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων μετά από τις σχετικές καταγγελίες για ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα αναστέλλει την προσπάθεια των μονίμων κατοίκων για την πρόοδο της τοπικής οικονομίας, στις υπηρεσίες αυτές, ειδικότερα τώρα που ανακάμπτει ο τουρισμός στο νησί, Θέτει σε κίνδυνο ανθρώπους που μοχθούν, και δημιουργεί περαιτέρω έριδες και τοξικότητα. Η εφαρμογή της αρχής της επιείκειας, της αναλογικότητας αλλά και η σε βάθος διερεύνηση της  προέλευσης των καταγγελιών παράλληλα με μια ευρεία σύσκεψη αρμόδιων αρχών και επιχειρηματιών πιστεύω ότι θα συνεισέφερε: 1. Στην αποτροπή επιβολής δυσανάλογων μέτρων 2. Στην θετική ανταπόκριση εκ μέρους των επιχειρηματιών για την λήψη περαιτέρω μέτρων προστασίας για την διάχυση του ήχου 3. Στην αποσαφήνιση του πλαισίου αρμοδιότητας και αναγκαστικής παρέμβασης 4. Στην αποκατάσταση, (κυρίως) κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και διοικούμενων.

Η εμπιστοσύνη αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην ευγενική συμπεριφορά των οργάνων αλλά και την αντίστοιχη των καταστηματαρχών σε όλη την Σάμο. Με τις σκέψεις –προτάσεις αυτές είμαι, ως Δήμαρχος της Σάμου, στην διάθεσης σας για την ανάληψη των όποιων πρωτοβουλιών κρίνεται εσείς απαραίτητες».