Επίσκεψη του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη

 

Τη Δευτέρα 04/10/2021, στην Αίθουσα της Συγκλήτου, πραγματοποιήθηκε, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της ΕΘΑΑΕ, Καθηγητή Περικλή Μήτκα, από την Πρυτάνισσα, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, δια ζώσης και διαδικτυακά, συνάντηση εργασίας με την Πρυτανική Αρχή, τους/τη Κοσμήτορες/α, τους/τις  Προέδρους και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της υπό συζήτηση «αναδιάρθρωσης» του Χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε πνεύμα συνεργασίας, συζητήθηκαν θέματα τόσο για τη θέση του Ιδρύματος και των Τμημάτων του στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης όσο και για την πιστοποίηση των προσφερόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών, αλλά και στελέχωσης και λειτουργίας των Τμημάτων του.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ, αναγνωρίζοντας την πάνω απότριανταπέντε έτη προσφορά του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ακαδημαϊκά κριτήρια ποιότητας και σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της διασποράς του σε έξι νησιά, ενημέρωσε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν και ζήτησε με τη σειρά του τις προτάσεις για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά.

Τέλος,  ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, καθώς και του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών.

 

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη