ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Σάμου αποτελεί βασικό πνεύμονα της οικονομικής ζωής του τόπου μας. Ιδιαίτερα, στα νησιά όπου οι ιδιαιτερότητες – γεωγραφικές, οικονομικές, δημογραφικές και κοινωνικές- είναι πολλές, το Επιμελητήριο αποκτά έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο καθώς καλείται να αφουγκραστεί τον παλμό των προβλημάτων, να τα προλαμβάνει και να ενισχύει με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις του τόπου διευκολύνοντας την λειτουργία τους. Τόσο το Επιμελητήριο όσο και ο Πρόεδρός του κ. Γιώργος Κυριαζής έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια πολλές και πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Σάμο. Θεωρούμε ότι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με φορείς όπως το Επιμελητήριο είναι κομβικής σημασίας και  θα πρέπει να είναι συνεχής και αραγής. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εξάλλου, είναι ένα πολιτικό όργανο που πέραν των αρμοδιοτήτων του μπορεί και πρέπει να παρεμβαίνει σε θέματα που απασχολούν τον τόπο.

Η επίσκεψή μας στο Επιμελητήριο, πέραν της ενημέρωσής μας για τα προβλήματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Σάμου σε όλους τους τομείς, θέλει αυτό ακριβώς να καταδείξει, ότι δηλαδή η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και η από κοινού διεκδίκηση λύσεων είναι και επιτακτική και ωφέλιμη για όλους. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κυριαζή για την πολύ εποικοδομητική συζήτηση και ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις από την συνεργασία μας στο μέλλον.