ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Αστυνομία είναι ο Βασικός πυλώνας της Δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής γαλήνης.
Ειδικά για τον πολύπαθο Νομό μας, παρά τη μεγάλη υποστελέχωση η Αστυνομία κάνει με θυσίες το καθήκον της.
Επισκεφθήκαμε σήμερα τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου και συζητήσαμε για τα προβλήματα με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού Σάμου Ταξίαρχο κ. Δ. Μαϊστρέλλη. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού.
Θα ενημερώσουμε την ηγεσία του Υπουργείου, η οποία γνωρίζει ήδη το πρόβλημα και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει άμεση λύση.