Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 η επίσκεψη στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Σάμου του υποψηφίου Δημάρχου για το Δήμο Ανατολικής Σάμου κ. Πάρη Παπαγεωργίου μαζί με ομάδα συνεργατών του.

Η συνάντηση  με τη Δ/ντρια της Α/θμιας  Εκπ/σης Σάμου κα. Αλεξία Εμμανουηλίδου  είχε ενημερωτικό χαρακτήρα προκειμένου να εντοπιστούν και  να καταγραφούν θέματα που απασχολούν την Α/θμια Εκπαίδευση.

Η κυρία Εμμανουηλίδου, με μια εξαιρετική και εμπεριστατωμένη παρουσίαση,  αποτύπωσε την υφιστάμενη κατάσταση εστιάζοντας αφενός στην επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού και αφετέρου στην ολοκλήρωση επισκευής των κτιριακών υποδομών, καθώς και στην αναγκαιότητα ανέγερσης νέων διδακτηρίων.

Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράστηκε για την κατάσταση που επικρατεί  στο Ειδικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανεπάρκεια κτιριακής υποδομής, αλλά και ο παιδαγωγικός τρόπος προσέγγισης των παιδιών με ειδικές ικανότητες  είναι ένα στοίχημα που πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί. Στο πλαίσιο της συζήτησης που αναπτύχθηκε αποτέλεσε κοινό τόπο ότι η  Τοπική Αυτοδιοίκηση παίζει σημαίνοντα ρόλο στην επίλυση των περισσότερων προβλημάτων , όπως αυτά αναφέρθηκαν και επιβάλλεται με προσήλωση και προγραμματισμό να αναληφθούν στοχευμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο κ. Παπαγεωργίου και ο συνδυασμός του με αίσθημα ευθύνης κυρίως απέναντι στη νεολαία του τόπου μας, υποσχέθηκαν στη Δ /ντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης  ότι θα εκπονήσουν ένα αυτοδιοικητικό πρόγραμμα  αντάξιο της σημασίας και της σπουδαιότητας που ο χώρος της παιδείας απαιτεί.

Η επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σάμου αποτελεί την απαρχή μιας σειράς επισκέψεων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν με όλους τους φορείς της περιοχής μας ,προκειμένου να καταγραφούν  ελλείψεις και  προβλήματα που χρήζουν άμεσης διορθωτικής παρέμβασης.