Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου, συναντήθηκε  την Πέμπτη 24.08.2023, στην Αίθουσα της Συγκλήτου στη Μυτιλήνη, με αντιπροσωπεία του Πανεπιστήμιου Γεωεπιστημών του Πεκίνου αποτελούμενη  από τον Κοσμήτορα της Σχολής Γεωλογίας Καθηγητή Genhou Wang και τον Καθηγητή Παλαιοντολογίας Zhang Jianping. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Αν. Καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος και ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος.

Σκοπός της επίσκεψης  των ακαδημαϊκών από την Κίνα στη Λέσβο που συνοδεύουν ομάδα 12 φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Γεωεπιστημών του Πεκίνου είναι να συμμετάσχουν από 20 έως 27 Αυγούστου σε θερινό σχολείο  και να υλοποιήσουν  ασκήσεις πεδίου με θέμα «Γεωδιατήρηση και Ανάδειξη Γεωλογικών Μνημείων και Προστατευόμενων Περιοχών» σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητή Νικόλαο Ζούρο.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε  η ενίσχυση και διεύρυνση της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων που ξεκίνησε το 2015 με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, στα πλαίσια της οποίας υλοποιούνται διαλέξεις και ασκήσεις πεδίου, ανταλλαγές ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και ερευνητικές συνεργασίες.

Η Κινεζική αντιπροσωπεία μετέφερε πρόσκληση προς τον Πρύτανη, Καθηγητή Δημήτρη Παπαγεωργίου να επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Γεωεπιστημών του Πεκίνου προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων των δύο Πανεπιστημίων, καθώς και η δυνατότητα  νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών.

 

Μυτιλήνη, 25.08.2023

Ο Πρύτανης,

Καθηγητής Δημήτρης Παπαγεωργίου