ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, είχε πει ότι “η εκπαίδευση των νέων αποτελεί το θεμέλιο κάθε κοινωνίας” Το ίδιο ισχύει και για το πανεπιστήμιο του Αιγαίου που λειτουργεί στην χώρα του Πυθαγόρα…
Χθες, με τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου κ. Αλέξανδρο Λυμπέρη, επισκεφθήκαμε την Υπουργό παιδείας και θρησκευτικών κ. Niki Kerameus για ζωτικά λειτουργικά θέματα, που ειδικά αφορούν το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και την προσέλευση φοιτητών στο τμήμα αυτό.
Η Υπουργός αντιλαμβάνεται απόλυτα το πρόβλημα και μελετά αποτελεσματικές λύσεις και κίνητρα, που θα επιλύσουν διαχρονικά το πρόβλημα. Επίσης, της τέθηκε το αίτημά δημιουργίας εσπερινού λυκείου στο Καρλόβασι. Υπεσχέθη ταχεία υλοποίηση του αιτήματος.
Τέλος μας γνωστοποίησε ότι τα σχολεία μας θα εφοδιαστούν συντομότατα, στα πλαίσια εθνικού προγράμματος , τους νέους διαδραστικούς πίνακες διδασκαλίας , που θα συμβάλουν τα μέγιστα, στις σύγχρονες εκπαιδευτικές διαδικασίες.
Ευχαριστούμε την κ. Υπουργό για την κατανόηση των προβλημάτων στον τομέα της παιδείας που αντιμετωπίζουμε και για την υπόσχεση της στην δρομολόγηση λύσεων.