ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Κέντρο Aνάπτυξης Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου υλοποίησε τη Δράση με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ”».

Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 120 ώρες.

Διδάχθηκαν οι κάτωθι ενότητες πληροφορικής:

α) Επεξεργασία Εγγράφου- Word

 β) Υπολογιστικά Φύλλα- Excel

γ) Παρουσιάσεις– Powerpoint

δ) Internet.

ε) Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΙΧΑΝ ΟΣΟΙ:

Προσλήφθηκαν για 8 μήνες απασχόλησης στην  Περιφερειακή  ΕνότηταΣάμου και στον Δήμο Σάμου,  μέσω της Νο 1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ.

Στο τέλος του Προγράμματος της Θεωρητικής Κατάρτισης διεξήχθηκαν εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν  Πιστοποίηση των γνώσεων  και των δεξιοτήτων Πληροφορικής που αποκτήθηκαν  στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 18 καταρτιζόμενοι Εκπαιδευτικού  επιπέδου Δ.Ε ΚΑΙ Π.Ε.

Τη διοικητική στήριξη του προγράμματος ανέλαβε η υπάλληλος του ΚΑΑΕΚΤ Σανδαλή Μαρία.

Τους καταρτιζόμενους επισκέφτηκε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Νίκος Κατρακάζος συνοδευόμενος από το πρόεδρο του ΚΑΑΕΚΤ Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Βασίλη Πανουράκη.