Σε συνέχεια των απαιτούμενων ενεργειών του Δήμου Ανατολικής Σάμου για την διατήρηση της Πόλης μας καθαρή και ευπρεπισμένη, δρομολογήθηκε από την υπηρεσία Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης, επιπλέον δρομολόγιο περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών . Το δρομολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει την Οδό Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη –Πλατεία Πυθαγόρα- Οδό Αγίου Νικολάου, θα ενταχθεί  στο πρόγραμμα του Δήμου από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και θα πραγματοποιείται καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) στις 12:00 – 12:30. Η περισυλλογή περιλαμβάνει ΜΟΝΟ ανακυκλώσιμα υλικά και κυρίως χαρτοκιβώτια & ξυλοκιβώτια,  τα οποία θα πρέπει να  τοποθετούνται  προς αποκομιδή  συμπιεσμένα ή δεματιασμένα.

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου