ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις- προτάσεις επί του νομοσχεδίου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε, έναν νέο σύγχρονο και ελκυστικό Αναπτυξιακό Νόμο, που έρχεται να βοηθήσει τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων της χώρας. Στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, παραθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις μας:

1. Στις επιλέξιμες δαπάνες, το ποσοστό του 45% στις κτιριακές υποδομές, στο σύνολο του προϋπολογισμού, είναι πολύ μικρό, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, όπου όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν σημαντικές αυξήσεις. Προτείνουμε να ανέλθει στο 60%.

2. Στο άρθρο 5, «Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια». Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι νέες δραστηριότητες (ΚΑΔ) που προστίθενται σε σχέση με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο είναι ελάχιστες, με την απουσία του κλάδου του εμπορίου.

3. Εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, οι οποίες αποτελούν την καρδιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας, είναι απαραίτητο να έχουν την δυνατότητα υποβολής και στην συνέχεια με όρους (για παράδειγμα ύψος επένδυσης).

4. Στο άρθρο 15 το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να πέσει από τις 150.000 € στις 100.000 € προκειμένου να προσελκύουν σχέδια καινοτόμα από νέους χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

5. Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του καθεστώτος ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση ή εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4 αστέρων, γεγονός που θα απορρίψει μεγάλη μερίδα επενδυτών. Σκοπός θα πρέπει να είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, ποιοτικών μεν για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αλλά με δυνατότητα του επενδυτή για προσαρμογή στις απαιτήσεις, ιδίως στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να είναι βιώσιμες. Συνεπώς, προτείνουμε να διατηρηθεί η απαίτηση του προηγούμενου πλαισίου για επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3 αστέρων.

6. Οσον αφορά στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, η τήρηση των 6 ετών κρίνεται πολύ υψηλή (μπορεί να μειωθεί στα 4 έτη – ήδη στα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι 3 έτη) και σε συνδυασμό με την εξίσου σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών, που αυξάνει το διαχειριστικό κόστος.

7. Στο κομμάτι της άμεσης αξιολόγησης νομίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει, αφού σύμφωνα και με την εισήγηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στόχος είναι μέσα σε 60 ημέρες να έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων.

8. Να επιτρέπονται στην υπαγωγή επενδυτικού νόμου οι μεικτές επενδύσεις στον τουρισμό, όπου ξενοδοχειακές μονάδες να μπορούν να ενταχθούν και για κύρια και για μη κύρια καταλύματα, σύμφωνα και με τις ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται.

 

 

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας, είμαστε στην διάθεσή σας.