Αυξήσεις από 28 έως και 220 ευρώ τον μήνα θα δουν φέτος πάνω από 150.000 δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και τη νέα εισοδηματική κλίμακα στην οποία θα καταταγούν με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2020.

Χιλιάδες οικογένειες εμφάνισαν χαμηλότερο εισόδημα το 2020, σε σύγκριση με αυτό του 2019, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και των αναστολών σύμβασης που επιβλήθηκαν σε πολλούς εργαζόμενους κατά την διάρκεια της καραντίνας.

Έτσι, 150.000 δικαιούχοι του επιδόματος θα δουν αυξήσεις από τις πληρωμές της τρίτης δόσης κι έπειτα, ενώ οι δύο πρώτες δόσεις πληρώθηκαν προκαταβολικά με βάση τα εισοδήματα του 2019.

Στις 30 Ιουλίου που αναμένεται να πιστωθεί από τον ΟΠΕΚΑ η τρίτη διμηνιαία δόση (για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο) του επιδόματος για το 2021, πολλοί δικαιούχοι θα δουν αυξημένη δόση, καθώς άλλαξαν κατηγορία σοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, δεδομένου ότι το εισόδημα του φορολογικού έτους 2020 ήταν μικρότερο από εκείνο του 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι έχουν μειωμένα εισοδήματα το 2020 σε σχέση με το 2019, καλό θα είναι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 20-25 Ιουλίου, προκειμένου να προλάβουν την πληρωμή της 30ης Ιουλίου και να δικαιωθούν το αυξημένο ποσό.

Οι χαμένοι της τρίτης πληρωμής

Στις περιπτώσεις που το εισόδημα του 2020 είναι υψηλότερο από εκείνο του 2019, τότε μπορεί να προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος προς τα κάτω και το καταβαλλόμενο επίδομα να μειωθεί ή να μηδενιστεί.

Η εξέλιξη αυτή θα φέρει αυξήσεις έως και 224 ευρώ επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Δηλαδή, όσοι έχουν υψηλότερο εισόδημα το 2020 έναντι του 2019 θα λάβουν μικρότερη την τρίτη δόση του επιδόματος, ενώ θα τους παρακρατηθεί η διαφορά των επιδομάτων που εισέπραξαν στις δύο προηγούμενες πληρωμές (με αυτά που δικαιούνται βάσει του πραγματικού εισοδήματος).

Αν η διαφορά είναι μεγάλη, τότε ο συμψηφισμός μπορεί να τους αφήσει και με μηδενικό επίδομα, ενώ αν καταστούν μη δικαιούχοι λόγω υψηλού εισοδήματος, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν τα επιδόματα των δύο πρώτων δόσεων, με ειδοποίηση που θα λάβουν από τον ΟΠΕΚΑ.

Το ποσό επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής:

Για την πρώτη κατηγορία:

  • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  • επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

  • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  • επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  • επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

  • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο,
  • επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο,
  • επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Πηγή: imerisia.gr