Σύσκεψη εργασίας, παρουσία του Βουλευτή Σάμου,  Δημήτρη Σεβαστάκη, του μηχανικού του τμήματος Μελετών και Έργων Αναστήλωσης μνημείων, μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού,  Αθανάσιου Κάλφα και των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου, πραγματοποιήθηκε  στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Νίκου Κατρακάζου.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν αποκλειστικά η προετοιμασία για την ωρίμανση των έργωνδιαμόρφωσηςπεριβάλλοντοςχώρου στην περιοχή του Ευπαλίνειου Ορύγματος ( β φάση) στα πλαίσια χρηματοδότησης του ποσού 959.500 ευρώ, που αποφάσισε να εντάξει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 2016.