ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐσέβιος, τήν 7ην Μαΐου 2022 συμπληρώνει σύν Θεῷ πενήντα χρόνια Ἱερωσύνης, χειροτονηθείς εἰς Διάκονον τήν 7ην Μαΐου 1972 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικαίας κυροῦ Γεωργίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Αἰγάλεω.

Γνωρίζοντες οὖν, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος διακονεῖ ἀόκνως εἰς τό «γεώργιον τοῦ Θεοῦ» (Α΄Κορ. γ 9) ἐπί πεντηκονταετίαν ὅλην, ἀπό τοῦ 1972 ὡς Διάκονος, ἀπό τοῦ 1976 ὡς Πρεσβύτερος καί ἀπό τοῦ 1995 ὡς Ἐπίσκοπος, ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίσωμε πρός ὅλους ὅτι τό Σάββατον 7ην  Μαΐου 2022 θά τελεσθεῖ πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου, διά νά δοξάσωμε τόν Ἀναστάντα Κύριον, νά Τόν εὐχαριστήσωμε ὡς ἀναδείξαντα τόν σεπτόν ἡμῶν Ποιμενάρχην εἰς τῦπον καί τόπον Αὐτοῦ, ἐπί εἲκοσι καί ἑπτά συναπτά ἔτη καί νά λάβωμε τήν Χάριν καί τόν Ἁγιασμόν Αὐτοῦ, ἐκφράζοντες παραλλήλως τά αἰσθήματα υἱϊκοῦ σεβασμοῦ καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης, πρός τόν καθ’ἡμέραν ἐκδαπανώμενον καί ἀνυστάκτως μεριμνῶντα διά τήν τοπικήν κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησίαν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας κ.κ. Εὐσέβιον.

Ἡ παρουσία καί συμπροσευχή Σας θά μᾶς χαροποιήσει ἰδιαίτερως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως