Παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευών, σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου Δυτικής Σάμου υλοποιούνται καθ ‘ όλη τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και από εξωτερικά συνεργεία , όπου κρίνονται απαραίτητες.

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΚΑΣ

  • Αποκατάσταση κτιρίου από το σεισμό
  • Δημιουργία νέας αίθουσας διδασκαλίας σε ξεχωριστό οίκημα
  • Συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου
  • Toποθέτηση νέου λέβητα
  • Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης και αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων
  • Ελαιοχρωματισμός εξωτερικά του κτιρίου (περίφραξης και κιγκλιδωμάτων)
  • Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

 

«Στηρίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να εξασφαλιστεί η υγιεινή, η ασφάλεια, αλλά και η λειτουργικότητα των σχολικών κτιρίων του Δήμου Δυτικής Σάμου»