ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

(ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15-03-2024,ΦΕΚ Β 3475/24-05-2023,

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-04-2024)

 

Πολίτες οι οποίοι διαθέτουν ιδιοκτησίες, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανατολικής Σάμου και οι οποίες (γεωτεμάχια ή οικοδομές εντός γεωτεμαχίων) βρίσκονται:

 

Α.εκτός ορίων οικισμών,μέσα σε :

1.Δάση,δασικές εκτάσεις,χορτολιβαδικές εκτάσεις επί ημιορεινών,ορεινών και ανώμαλων εδαφών, ή πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις.

  1. Σε ακτίνα 300 μέτρων απο τις παραπάνω εκτάσεις(εν όλω η εν μέρει)
  2. Σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις
  3. Σε ακτίνα 300 μέτρων απο τις παραπάνω εκτάσεις(όλων η εν μέρει)

 

Β. εντός ορίων οικισμών, μέσα σε:

  1. Πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περοχών

 

ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ όπως:

α.    Ορίσουν αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα για να συντάξει  Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική έκθεση

Β.    Υποβάλλουν στον Δήμο Ανατολικής Σάμου Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων Πυρασφάλειας με την οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη μέτρων που που προβλέπονται στην Έκθεση  του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

 

Το  Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και η Τεχνική έκθεση  του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα θα πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο Ανατολικής Σάμου, υπογεγραμμένα και θεωρημένα μέχρι την 10-05-2024 , ενώ η Λήψη μέτρων και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων Πυρασφάλειας μέχρι την 10-06-2024.

Τηλ.εποικ.2273353535

 

 

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Ανατολικής Σάμου