Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) επανεξελέγη ο π. Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος.

Το Ι.Τ.Α. είναι ένας φορέας με πολιτική και επιστημονική σύνθεση που, από ιδρύσεώς του, έχει αποδειχθεί σημαντικότατος αρωγός των ΟΤΑ ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, διότι συνεισφέρει σ’ ένα πολύ κρίσιμο τομέα της λειτουργίας τους: αυτόν της επιστημονικής, στέρεας τεκμηρίωσης κάθε ζητήματος που εμπίπτει στις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και εν γένει τις αρμοδιότητές τους.

Το Ι.Τ.Α., έχει κομβικό ρόλο ως προς την παραγωγή τοπικών πολιτικών από τους Δήμους,
μέσω της εξειδικευμένης γνώσης των επιστημόνων του, αλλά και της συσσωρευμένης εμπειρίας και της διαφορετικής προσέγγισης που έχουν για ουσιώδη ζητήματα αιρετοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εξίσου ουσιαστική είναι και η συνδρομή του στην εμπέδωση των πολιτικών που εκπορεύονται από την κεντρική εξουσία, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη άσκηση διοίκησης από τους ΟΤΑ, προς όφελος των πολιτών.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Ε.Σ. του ΙΤΑ Μιχάλης Αγγελόπουλος δήλωσε σχετικά:
«Η εμπιστοσύνη του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λαζάρου Κυρίζογλου και των μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποτελεί για εμένα τεκμήριο τιμής, όπως και επιταγή ευθύνης. Οι ΟΤΑ πρέπει να είναι ισότιμοι συνομιλητές  στη χάραξη όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των επιμέρους πολιτικών. Άλλωστε, κατά κανόνα, η Αυτοδιοίκηση είναι η πρώτη που καλείται να εφαρμόσει και τις μεν και τις δε, κι αυτό παρότι, εδώ και πολλά χρόνια, δε διαθέτει επαρκή μέσα, ούτε σε επίπεδο οικονομικό, ούτε σε επίπεδο στελέχωσης. Γι’ αυτό το λόγο, η ουσιαστική αναβάθμισή της είναι ένα μεγάλο στοίχημα τοπικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό ».